TERMENI ȘI CONDIȚII

1. Condițiile comerciale generale

Formular de retragere din contract | Formular pentru schimbarea produselor

1.1. Aceste condiții comerciale generale ale magazinului IRISIMO s. r. o. având sediul social în Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok CUI: 46569014, înregistrate în Registrul Comerțului, Žilina, departament C, nr. 56258 / L (mai departe ca și „vânzător“) reglementează drepturile și obligațiile părților contractuale în conformitate cu § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 cl., Codul civil care rezultă în cadrul unui contract încheiat între vânzător și cumpărător sau clienții acestuia
("mai departe doar cumpărătorul") prin intermediul magazinului online www.irisimo.ro

1.2. Raporturile juridice care nu sunt reglementate de acești termeni și condiții sunt reglementate de Legea nr. 89/2012 cl., Codul civil

1.3. Adresa vânzătorului în România: pentru www.irisimo.ro:  
Frogman – 6518A (IRISIMO)
Strada Ogorului 3G, Fan Courier
410554 Oradea, Bihor
Romania

2. Contractul de achiziție

2.1. Propunerea de încheiere a contractului de achiziție vine din partea cumpărătorului către vânzător sub forma unui formular completat și trimis pe site-ul vânzătorului, reprezentând propunerea încheierii contractului de achiziție. Subiectul acestei propuneri este dreptul de proprietate a produsului desemnat de către cumpărător pe care îl poate obține la prețul de achiziție și respectând condițiile specificate la această comandă (mai departe "comandă").

2.2. Ulterior, după expedierea comenzii, cumpărătorul primește pe adresa lui de e-mail o notificare automată în format electronic. Această notificare îl înștiințează de procesarea comenzii respective în sistemul electronic al vânzătorului (mai departe "confirmarea comenzii primite"). Pe adresa de e-mail a cumpărătorului, dacă este necesar, pot fi trimise și informații suplimentare privind comanda acestuia.

2.3. În confirmarea de primire va fi menționat faptul că vânzătorul a preluat comanda și propunerea de a încheia contractual de achiziție este acceptată (mai departe "acceptarea comenzii").

2.4. În acceptarea comenzii este menționat numele produsului și detaliile acestuia, mai departe informațiile privind prețul produsului și /sau altor servicii, numele și informațiile despre adresa de livrare și/sau detaliile despre un eventual preț, condiții, modalitatea și termenul de livrare la adresa stabilită  pentru livrarea produsului respectiv la cumpărător, informații despre vânzător, eventual alte informații necesare.

2.5. Prețul produsului (și a altor servicii de exemplu taxe poștale), este menționat pe site-ul  magazinului online www.irisimo.ro inclusiv TVA după legislația României.

2.6. Contractul de achiziție este încheiat cu trimiterea acceptării comenzii în format electronic.

3. Condiții de plată și livrare

3.1. Disponibilitatea produsului și termenul de livrare sunt specificate la fiecare produs al magazinului online. În cazul în care nu apare nicio informație privind disponibilitatea și livrarea, atunci durata de livrare estimată este 3-7 zile lucrătoare.

3.2. Afișarea produselor pe orice site al magazinului online operat de către vânzător este doar ilustrativă. Informațiile privind greutatea, dimensiunea și alte caracteristici ale produsului sunt menționate în diferite broșuri și alte înscrisuri ale vânzătorului care sunt plasate pe pagina magazinului. Aceste informații sunt oferite de către furnizor și pot diferi de realitate.

3.3. În cazul în care vânzătorul și cumpărătorul la întemeierea contractului de achiziție nu s-au hotărât altfel, vânzătorul se obligă să îi livreze cumpărătorului produsul până la termenul de livrare specificat pe site-ul magazinului online, cel mai târziu însă până în 30 zile începând cu ziua în care s-a încheiat contractul de achiziție. În cazul în care vânzătorul nu își îndeplinește obligația de a livra produsul în termenul stabilit mai sus, cumpărătorul îi solicită livrarea produsului într-un timp stabilit de către acesta. Dacă vânzătorul nu livrează produsul nici în acest termen, cumpăratul are dreptul de a rezilia contractul.

3.4. Cumpărătorul se obligă să ridice comanda de la vânzător sau de la reprezentantul acestuia la adresa care a fost menționată în contractul de cumpărare sau la o altă adresă de livrare solicitată de către cumpărător în timp util, înainte de expedierea produselor. (În continuare "Livrare").

3.5. Cumpărătorul este obligat să verifice coletul – produsul, dar și ambalajul imediat după livrarea acestuia în prezența unui reprezentant al vânzătorului. În cazul identificării unei defecțiuni la produs, reprezentantul vânzătorului este obligat să îi permită cumpărătorului să completeze un formular, în care o să fie evidențiată amploarea și natura defecțiunilor, iar reprezentantul vânzătorului o să confirme corectitudinea informațiilor. Pe baza acestui formular, care este livrat la vânzător, cumpărătorul poate refuza primirea coletului cu o defecțiune sau poate confirma preluarea produsului cu o defecțiune, urmând apoi în conformitate cu acești termini și reclamație acesta să solicite aplicarea reclamației defecțiunilor pentru produsul comandat la vânzător.

3.6. Taxele poștale sunt suportate de către client în funcție de modalitatea de plată selectată la plasarea comenzii și în funcție de taxele poștale curente.

3.7. Coletele sunt livrate la cumpărător prin intermediul firmei de curierat CARGUS.

3.8. Modalitățile de plată pentru comenzile cumpărătorului:

-          Ramburs – la curier

-          Transfer bancar – plata după plasarea comenzii și după primirea datelor bancare privind transferul bancar

-          Card de credit


4. Încetare contract

4.1. Cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul în primele 14 zile de la livrarea produsului. Mai mult decât atât, noi oferim posibilitatea de a returna produsul în termen de 12 luni (în aceleași condiții legale privind perioada de 14 zile).

4.2. Cumpărătorul are obligația ca în această perioadă să despacheteze produsul și să îl testeze într-un mod similar ca și când l-ar cumpăra de la un magazin central, pentru a stabili natura, caracteristicile și modul de funcționare al produsului.

4.3. Termenul pentru încetare contract începe din ziua în care cumpărătorul sau o persoană terță a acestuia (cu excepția transportatorului) a preluat produsele comandate.

4.4. Cumpărătorul poate rezilia contractul de achiziție referitor la cumpărarea de bunuri, chiar înainte de începerea perioadei de reziliere.

4.5. Rezilierea contractului este solicitată de către cumpărător în formă scrisă, printr-un alt mijloc de comunicare sau cu ajutorul formularului - Formular de retragere din contract.

4.6. Cumpărătorul este obligat să îi livreze vânzătorului comanda completă, inclusiv documentația completă, produsul nedeteriorat iar dacă este posibil în ambalaj original și neutilizat.

4.7. Se recomandă asigurarea bunurilor. Vânzătorul nu acceptă coletele ramburs. Vânzătorul este obligat să returneze fără întârziere cumpărătorului toate plățile primite de către acesta pe baza contractului de achiziție (sau în legătură cu acesta) într-un termen de 14 zile începând cu ziua primirii notificării de reziliere a contractului.

4.8. Vânzătorul este obligat să restituie cumpărătorului prețul de achiziție pentru bunurile comandate prin aceeași modalitate de plată, pentru care a optat cumpărătorul atunci când a plasat comanda (în cazul în care cumpărătorul și vânzătorul nu au stabilit altfel), astfel cumpărătorului să nu îi fie percepute alte taxe suplimentare.

4.9. Cumpărătorul nu poate rezilia contractul de achiziție în cazul în care:

a) Vânzarea produsului a fost concepută după o cerință specială a consumatorului, comenzi personalizate sau produse destinate unui anumit consumator.

b) Vânzarea produsului, care a fost după încheierea contractului de achiziție și după livrarea produsului de către vânzător la cumpărător montat, asamblat sau folosit în așa fel, încât restaurarea de către vânzător în faza faza lui inițială nu este posibilă fără un angajament sporit și costuri suplimentare.
4.10. Formular pentru înlocuire produs Formular pentru schimbarea produselor


5. Protecția datelor personale

5.1. Părțile contractante au hotărăt că, cumpărătorul susţine scopul furnizări și livrări adecvate a comenzii, în cazul în care este o persoană fizică, este obligat să precizeze vănzătorului în comandă numele său și prenumele, adresa reședinţei permanente inclusiv cod poştal, numărul de telefon și adresa de e-mail.

5.2. Părțile contractante au hotărăt că, cumpărătorul susţine scopul furnizări și livrări adecvate, în cazul în care este o persoană juridică, este obligat să precizeze vănzătorului în comandă numele firmei, sediul inclusiv codul postal, CUI, CIF, (dacă le detine), numărul de telefon și adresa de e-mail.

5.3. Cumpărătorul, care s-a înregistrat prin intermediul magazinului online, își poate verifica sau schimba oricând datele personale oferite, precum să și șteargă înregistrarea după ce se autentifică pe pagina de internet a magazinului electronic în partea: https://www.irisimo.ro/account/profile.

5.4. Astfel vănzătorul anunță cumpărătorul, că în articolul nr. 6 aliniatul 1, litera b) Regulamentul parlamentului European și Consiliului (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016 despre protejarea persoanelor fizice la prelucrarea datelor personale și despre mișcarea liberă a acestor date, prin care se abroghează directiva 95/46/ES (regulamentul general despre protejarea datelor), (mai departe doar „Regulamentul”) vănzătorul ca operatorul sistemului informativ în procesul de încheiere a contractului de cumpărare va prelucra datele personale ale cumpărătorului fără acordul său ca persoană în cauză, întrucât prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului o să fie efectuată de vânzător în scopul relaților precontractuale cu cumpărătorul și prelucrarea datelor personale ale cumpărătorului este necesară pentru îndeplinirea contractului de cumpărare, în care cumpărătorul apare ca una dintre părțile contractuale.

5.5. În articolul nr. 6 aliniatul 1, litera f) Regulamentul vănzătorului după livrarea bunurilor comandate respectiv serviciilor cumpărătorului, pe baza interesului legitim poate prelucra datele personale ale cumpărătorului și în scopul marketingului direct și trimiterea pe adresa de e-mail a cumpărătorului informațiile despre produsele noi, reduceri și promoţii la produsele în ofertă respectiv servicii.

5.6. Vănzătorul se angajează, că datele personale ale cumpărătorului va gestiona în comformitate cu legea aplicabilă.

5.7. Vănzătorul anunță, că în comformitate cu articolul 5, aliniatul 1, litera b) Conform Regulamentului, va primi datele personale ale cumpărătorului exclusiv în scopuri menționate în aceste condiți comerciale și de reclamaţie.

5.8. Vănzătorul anunță, că în alte scopuri, care nu sunt specificate în aceste condiții comerciale şi de reclamaţie, va obţine datele personale ale cumpărătorului întodeauna personal pe baza juridică adecvată și deasemenea va asigura, ca aceste date personale va prelucra și folosi numai în cazuri, pentru care au fost colectateși nu le va asocia cu datele cu caracter personal care au fost obținute pentru un alt scop sau în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare.

5.9. Cumpărătorul  înainte de trimitere comenzii va fi invitat, ca prin marcarea pătrățelelor înainte de trimiterea comenzii va confirma, că vănzătorul la anunțat într-o manieră suficientă, ușor de înțelesă și fără îndoială:
a) datele sale de identificare, care sunt menționate în articolul 1 a acestor condiții comerciale şi de reclamaţie demonstrează identitatea vânzătorului,
b) datele de contact ale vânzătorului, respectiv persoanei responsabile  din partea vânzătorului,
c) scopul prelucrări datelor personale, este încheiere contractului de cumpărare între vânzător și cumpărător și baza juridică a prelucrării datelor personale,
d) datele personale cerute în scopul încheierii contractului de cumpărare, furnizări și livrări adecvate a comenzii, cumpărătorul este obligat să le furnizeze,
e) dacă prelucrarea se bazează pe articolul 6, aliniatul 1, litera f)Regulamentele potrivit cărora vânzătorul urmărește interesul legitim este marketingul direct,
f) datele de identificare ale terţei părţi, care este compania, care va livra cumpărătorului bunurile comandate, respectiv datele de identificare a altor destinatari sau categoriei de destinatar de date personale dacă există,
g) perioada stocări datelor personale, respectiv criteriile pentru desemnarea acesteia

5.10. Vânzătorul anunță, că va prelucra datele personale în comformitate cu bunele maniere și va lucra în felul, în care nu contrazice Regulamentuluisau oricărui alt regulament juridic general obligatoriu sau că nu eludează acest lucru.

5.11. Vănzătorul în comformitate cu Regulamentul  furnizează cumpărătorului, căruia îi prelucrează datele personale, următoarele informați:
a) identitatea  și datele de contact ale vânzătorului și dacă este cazul ale înlocuitorului vânzătorului,
b) datele de contact ale persoanei responsabile,
c) scopurile prelucrări, pentru care sunt destinate datele personale, ca și baza juridică a prelucrări,
d) dacă prelucrarea se bazează pe articolul 6, aliniatul 1, litera f) pe baza interesului legitim, care urmărește vănzătorul sau terţa persoană,
e) cercul destinatarilor sau categoria de destinatari cu datele personale, dacă există,
f) în cazuri relevante informația despre faptul, că vănzătorul are de gând să transmită datele personale în a treia ţară sau la organizația internațională,
g) perioada păstrări datelor personale, respectiv criterile pentru determinarea lor,
h) informațile despre existența legi de a cere de la vânzător accesul la datele sale personale și a legii pentru schimbarea sau ștergerea lor, pentru restricționarea prelucrări, precum și legea pentru portabilitatea datelor,
i) dreptul de a depune plângere organului de supraveghere,
j) informațile despre faptul, dacă furnizarea datelor personale este o cerință juridică și contractuală, sau o cerință, care este necesară pentru încheierea contractului, dacă cumpărătorul este obligat să furnizeze datele personale precum și posibile eșecuri de a furniza aceste date,
k) existența deciderii automate inclusiv profilări
Cumpărătorul are posibilitatea de a cere de la vânzător o copie a datelor personale, care se prelucrează și mai are posibilitatea obținerii tuturor informațiilor mai sus menționate. Pentru oricare alte copii, pe care cumpărătorul le cere, poate vânzătorul să perceapă o plată în avans corespunzătoare sarcinilor administrative pentru pregătirea copiei

5.12. Dacă cumpărătorul  aplică drepturile sale după punctul 5.11. prin scris sau electronic și din conținutul cereri sale reiese, că aplică dreptul său după punctul 5.11., cererea este considerată depusă după acest Regulament

5.13. Cumpărătorul are posibilitatea de a se opune vânzătorului privind modul de prelucrarea a datelor sale personale, pe care consideră, că sunt sau vor fi prelucrate în scopul marketingului direct, inclusiv profilări în domeniul, în care corespunde cu astfel de marketing direct. Dacă cumpărătorul propune o astfel de prelucrare, vănzătorul încetează săprelucrareze datele personale în scopul marketingului direct, începând cu ziua livrări unei astfel de propuneri  vânzătorului și datele personale ale cumpărătorului în cauză nu are voie să le folosească în astfel de scopuri și nici nu le va prelucra

5.14. Dacă cumpărătorul suspectează, că datele sale personale se prelucrează neautorizat, poate depune plângere la Biroul pentru protejarea datelor personale SR. Dacă cumpărătorul nu cunoaște legislația complet, drepturile sale poate aplica un avocat

5.15. Vânzătorul va lua măsurile corespunzătoare cu scopul de a oferii cumpărătorului toate informațile menționate în punctul 5.11. într-o formă scurtă, transparentă și ușor accesibilă, formulată clar și simplu. Vânzătorul va furniza informațile electronic sau în comformitate cu Regulamentul a altor mijloace, cu care este de acord și cumpărătorul

5.16. Informațile despre măsurile, care s-au primit pe baza cererii cumpărătorului, furnizează vânzătorul  cumpărătorului fără întârzierea inutilă, în orice caz până la o lună de la primirea cererii

5.17. Vânzătorul anunță cumpărătorul că, în urma executării contractului, datele personale ale cumpărătorului vor fi furnizate și puse la dispoziția următoarelor terțe părți, gama de beneficiari:
- Contabil și salarii – Diana Odorčáková – CONTABILITATE, Janovcika 625, 0349 Likavka, CUI:4536966
- Furnizorul aplicației magazinuluionline și managerul de marketing – Elicase, s.r.o. Mikuláša Koperníka 22 917 01 Trnava ID: 46 863 524; Dexfinity s.r.o., Haydnova 20/b, 81102 Bratislava, IČO: 47801379
- Transportator: FROGMAN s.r.o., Komenskeho 25,76302 Zlin, ICO: 49434624, DHL Expres (Slovakia) spol. s r.o., Letisko M.R.Štefánika, 82001 Bratislava

Angajați externi – asistență pentru clienț (contactul cu client):
S.C.FOZA SA SRL, Oradea str. Cazaban Alexandru nr.22, BIHOR, CUI: J5/46/2017


6. Drepturile și obligațiile din urma livrării necorespunzătoare

6.1. Vânzătorul este responsabil de faptul că la cumpărător îi va fi livrat produsul comandat nedeteriorat și că atunci când cumpărătorul l-a preluat:

- este livrat în cantitatea și calitatea corespunzătoare,

- îndeplinește cerințele legale,

- are caracteristicile care au fost convenite în contractul de achiziție. În cazul în care un astfel de acord lipsește în contractul de achiziție, atunci produsul are caracteristicile descrise de către vânzător  sau caracteristicile pe care cumpărătorul le-a așteptat având în vedere natura produsului și în baza reclamei care i-a fost prezentată.

- Produsul este potrivit scopului specificat de către vânzător.

6.2. În cazul în care apare vreo defecțiune în primele șase luni de la primire, se consideră că acest produs a fost preluat deja defect.

6.3. În cazul în care se încalcă executarea necorespunzătoare a contractului de achiziție, cumpărătorul are dreptul:

- de a i se livra un produs nou, fără nicio defecțiune - sau livrarea piesei lipsă,

- să îi fie reparat produsul pe care l-a trimis la reclamație,

- de a solicita o reducere rezonabilă din prețul de achiziție,

- de a rezilia contractul de achiziție.

6.4. Vânzătorul nu este responsabil pentru defecțiunile cauzate de utilizarea neadecvată a produsului sau de nerespectarea manualului de utilizare.

6.5. Vânzătorul nu este obligat să îndeplinească solicitarea cumpărătorului în cazul în care se dovedește faptul că înainte de a prelua produsul, cumpărătorul știa de această defecțiune sau a cauzat-o el însuși.


7. Procedura de reclamații (răspunderea pentru defecțiuni, garanție, reclamație)

7.1. Vânzătorul este răspunzător pentru defecțiunile produsului în conformitate cu reglementările în vigoare din România iar cumpărătorul este obligat să solicite cererea de reclamație la vânzător sau la o persoană desemnată de către acesta. Informațiile privind persoanele desemnate sau adresele unde se află servisul autorizat al vânzătorului sunt specificate în certificatul de garanție sau le furnizează vânzătorul cumpărătorului în cazul în care acesta le solicită pri telefon sau prin e-mail.

7.2. Cumpărătorul poate solicita în locul reparației produsului înlocuirea acestuia sau în cazul în care reclamația este legată doar de o înlocuire a piesei, atunci înlocuirea piesei respective, în condiția în care vânzătorul nu o să suporte costuri excesive  în raport cu prețul produsului sau gravitatea deficienței produsului.

7.3. Vânzătorul poate întotdeauna înlocui produsul reclamat cu un produs nou, cât timp acest fapt nu îi creează cumpărătorului dificultăți.

7.4. În cazul în care deficiența produsului nu se poate elimina și din această cauză produsul nu poate să fie utilizat în mod corespunzător, cumpărătorul are dreptul de a solicita înlocuirea acestui produs sau să rezilieze contractul de achiziție. Aceleași drepturi aparțin cumpărătorului și în cazul în care deși este vorba de o eliminare a defecțiunilor, dar totuși cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător produsul din cauza re-apariției defecțiunii sau a mai multor defecțiuni după reclamație.

7.5. Procedurile de reclamație se aplică pentru produsele achiziționate de către cumpărător de la vânzător sub forma magazinului online și pe site-ul magazinului online al vânzătorului.

7.6. Procedura de reclamație privind produsul reclamat, care poate fi livrat vânzătorului, începe din ziua în care sunt îndeplinite cumulativ aceste condiții:

a) Primire Notificare a efectuării reclamației către vânzător.

b) Livrarea produsului reclamat de la cumpărător la vânzător sau unei persoane desemnate de către vânzător.

7.7. Vânzătorul sau persoana desemnată eliberează o confirmare de exercitare a reclamației într-un format corespunzător stabilit de către vânzător, de exemplu sub forma unui email, în format scris, unde vânzătorul este obligat să identifice defecțiunile reclamate și încă odată îl înștiințează pe cumpărător despre drepturile pe care acesta le are. În cazul în care reclamația este pusă în aplicare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, vânzătorul este obligat să îi confirme cumpărătorului efectuarea reclamației în cel mai scurt timp posibil. Dacă vânzătorul nu îi poate confirma cumpărătorului efectuarea reclamației în cel mai scurt timp, atunci efectuarea reclamației o să îi fie trimisă cumpărătorului împreună cu dovada rezolvării reclamației. Dovada de solicitare a reclamației nu trebuie sa îi fie trimisă vânzătorului dacă cumpărătorul are posibilitatea de a demonstra aplicarea reclamației într-un alt mod.

7.8. Cumpărătorul are posibilitatea de a decide care dintre drepturile sale din codul civil o să fie aplicate și de asemenea se angajează de a îi raporta imediat vânzătorului decizia luată. În urma acestei decizii este vânzătorul (sau persoana desemnată de către acesta), obligat să identifice modalitatea de rezolvare a reclamației în cel mai scurt timp, în cazuri mai complicate până în 3 zile de la începerea procedurii de reclamație. Reclamațiile se rezolvă până în 30 zile începând cu ziua solicitării acesteia. După expirarea termenului de soluționare a cererii de reclamație, cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul de achiziție sau poate solicita înlocuirea produsului cu un produs nou.

7.9. Vânzătorul nu este responsabil pentru defecțiunile produsului:

a) În cazul în care defecțiunea produsului a fost cauzată de utilizare în condițiile care nu sunt potrivite cu efectele lor de intensitate, umiditate.

b) Dacă defecțiunea este cauzată de utilizare improprie, bruscă sau neatentă a produsului.

c) Dacă defecțiunea este cauzată din cauza suprasolicitării sau utilizării contrare specificate în detaliile menționate la produs sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

d) În cazul în care defecțiunea a fost cauzată din neglijență.

e) Dacă defecțiunea produsului a fost creată întâmplător.

f) Defecțiuni apărute ca urmare a unei manipulări și păstrări necorespunzătoare - interacțiunea cu detergenți, apă, foc, cosmetice sau produse petrochimice, păstrarea în medii cu praf, umezeală excesivă sau agenți corozivi, câmpuri magnetice puternice, menținerea bateriei în stare consumată în interiorul ceasului.

g) Dacă a fost creată orice fel de intervenție neautorizată asupra ceasului.

7.10. Perioada de garanție este valabilă timp de 24 luni începând cu ziua livrării produsului (dacă nu este în unele cazuri stabilit altfel).

7.11. Perioada de garanție se prelungește pentru o perioadă în care cumpărătorul nu a putut utiliza produsul din cauza rezolvării reclamației produsului care se afla în garanție.

7.12. Cumpărătorul a introdus reclamaţia online pe adresa https://www.irisimo.ro/claims/add şi a procedat conform instrucţiunilor, care i s-au afişat după trimiterea formularului online (după trimiterea formularului online, clientul primeşte instrucţiunile şi pe email)

Trimiteți reclamaţia direct online în sistemul nostru. După primirea ei veţi primi alte instrucţiuni.
Mergeți la trimiterea reclamației online >>>
Adresa pentru aplicarea reclamației

Frogman – 6518A (IRISIMO)
Strada Ogorului 3G, Fan Courier
410554 Oradea, Bihor
Romania

ANPC - Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor: http://www.anpc.gov.ro/

Soluționarea litigiilor: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage