Garanţie extinsă

Achiziționând un ceas în valoare mai mare de 449 lei de la irisimo.ro, obțineți automat si Gratuit un serviciu de postgaranție cu termen de valabilitate 12 luni.

Condiții generale pentru garanție prelungită:

1. Post-garanție: 
- este un serviciu oferit pentru ceasul achiziționat, pe o perioadă de 12 luni după expirarea termenulul legal de garanție 24 luni
- se aplică la o reparare gratuită a ceasului care a devenit nefuncțional din cauza unei defecțiuni din fabricație sau  din cauza defecțiunii materialului.
Garanția extinsă dincolo de perioada legală de garanție este furnizată exclusiv de IRISIMO s. r. o. și nu este furnizat de producător.

2. Vânzător:
- IRISIMO s. r. o. cu sediul în Bystrická cesta 5633/16A, Ružomberok 03401, Număr de identificare comercială: 46569014, înscris în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Districtual Žilina, Departamentul: Sro, Dosar nr: 56258/L

3. Cumpărător:
persoana fizică sau juridică care achiziționează un ceas (ceasuri) de la irisimo.ro

4. Condiții de aplicare:
- Garanția prelungită se poate aplica doar în cazul în care ceasul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de folosire și în modul corespunzător utilizării obișnuite a ceasurilor
- Garanția prelungită nu se referă la uzura ceasurilor provocată prin utilizarea obișnuită, în special pentru: uzura lentilei, a carcasei, a brățării sau a curelei. Garanția prelungită nu se referă la consumarea bateriei, dacă ceasul folosește baterie.
- serviciul Garanție prelungită nu poate fi folosit în cazul în care ceasul a fost reparat sau adaptat la o altă ceasornicărie decât cea autorizată sau la o intervenție neprofesională
- Postgaranția nu poate fi aplicată în cazul unor defecțiuni provocate de incendii și catastrofe naturale
- Valoarea ceasului depășește suma de 449 lei
- Ceasul a fost achiziționat de la magazinul online irisimo.ro
- Cumpărătorul a introdus reclamaţia online pe adresa https://www.irisimo.ro/claims/add şi a procedat conform instrucţiunilor, care i s-au afişat după trimiterea formularului online (după trimiterea formularului online, clientul primeşte instrucţiunile şi pe email) 
- Costul transportului pentru ceasul expediat la adresa noastră este suportat de către cumpărător. Costul livrării ceasului la cumpărător este suportat de către vânzător.
- Vânzătorul nu răspunde pentru danunele sau pierderile suferite de către cumpărătorul care nu a avut posibilitatea să utilizeze în mod corespunzător produsul din cauza oricărei defecțiuni în perioada de postgaranție
- Serviciul de postgaranție poate fi aplicat numai în cazul achiziționării produsului la prețul integral afișat pe paginile de internet ale vânzătorului. Nu poate fi aplicat după utilizarea cuponului de reducere.
- Garanția prelungită nu este valabilă pentru produsele aflate la reducere și la produsele la care a fost aplicată reducerea suplimentară (cupon de reducere)

5. Modalitatea de utilizare a postgaranției:
- Vânzătorul asigură pe costul finaniar propriu și fără vreo întărziere nejustificată elimiarea defecțiunii
- În cazul în care vânzătorul sau servise-ul autorizat desemnat de către acesta evaluează produsul ca și ireparabil, cumpărătorul are drepul de a înlocui produsul respectiv sau de a achiziționa un alt produs la o reducere de până la 100% din valoarea ceasului inițial (cumpărătorul emite un cupon de reducere)
Timpul de nefunționare prelungește în mod corespunzător termenul de postgaranție și curge din momentul înregistrării produsului în service până la notificarea de soluționare a defecțiunii reclamate de către cumpărător

6. Valabilitatea și încetarea Postgaranției
- odată cu înlocuirea ceasului sau prin emiterea cuponului de reducere în valoare de 100% din prețul ceasului inițial, postgaranția își pierde valabilitatea iar cumpărătorul beneficiază automat de serviciul de postgaranție pentru noul ceas achiziționat
- Postgaranția este valabilă începând din ziua următoare, de când expiră termenul legal al garanției, și își pierde valabilitatea după 12 luni de la înregistrarea valabilității sale